Luthers theologisch testament

Over de Joden en hun leugens

Dr. René Süss

In 1543 verscheen Luthers Von den Juden und ihren Lügen, een onverholen smaadschrift dat een ongemakkelijk licht werpt op het begin van de Reformatie. Luthers antisemitisme is door theologen altijd gebagatelliseerd. Süss toont aan dat diens aversie tegen de Joden een structureel karakter draagt en reeds aantoonbaar is in zijn vroegste geschriften. Geen uitglijder dus, maar een programmapunt. Het onheil dat mens en wereld treft, schrijft Luther bij voorkeur op het conto van de Joden.

Order your copy of Luthers theologisch testament now!

Lees meer: Luthers theologisch testament

Religion and Social Cohesion

 

 

Western, Chinese and Intercultural Perspectives

André van der Braak, Dedong Wei, Caifang Zhu (eds.)

Both in the West and in China, it is increasingly recognized that religion is not merely an individual matter, but a social force that has an important impact on society. And whereas the focus in the media today is often on the potential negative social impact of religion (the threats of fundamentalism, violence and terrorism), religion has also often been an important factor in the arising of social capital and social cohesion.

Order your copy of Religion and Social Cohesion now!

Lees meer: Religion and Social Cohesion

Othering and Inclusion of Ethnic Minority Professionals

A Study on Ethnic Diversity Discourses, Practices and Narratives in the Dutch Legal Workplace

Dr. Sylvia van der Raad

At the heart of this book lies the issue of how to explain the contrasting reports of the felt necessity towards fostering ethnic diversity and inclusion in the workplace on the one hand and the marginal space for this otherness on the other. While many legal organizations seem to be motivated to initiate diversity-enhancing practices to increase the number of ethnic minority professionals in the workplace, these practices do not seem to live up to their expectation. This raises questions about workplace inequality and space for otherness. By embedding the narratives of both diversity practitioners and ethnic minority professionals, this research shows how dominant societal and organizational discourses on ‘the ethnic other’ inform the normalization of othering.

Order your copy of Othering and Inclusion now!

Lees meer: Othering and Inclusion of Ethnic Minority Professionals

De NSB en de NSB'ers

 

Kennisonrechtvaardigheid en stereotypering

Dick Kampman

Er bestaan nog altijd misvattingen over de rol van de NSB en de NSB’ers voor, tijdens en direct na de Tweede Wereldoorlog. Dit betoogt socioloog Dick Kampman (1938) in zijn nieuwe studie naar collaboratie in Nederland.

Kampman laat zien dat de informatie over collaboratie nog steeds wordt beheerst door vooroordeel en stereotypering. Hij staaft dat met een sociaalwetenschappelijke analyse van recente geschiedschrijving en literatuur, waarbij hij onder meer ingaat op bekende titels als Jodenjacht, Mussert & Co., Dat nooit meer en Verzwegen levens. De boeken die hij behandelt zijn alle geschreven door publicisten van de tweede en derde generatie.

NSB en de NSB’ers is een vervolg op Kritische beschouwingen over collaboratie (2011), dat zich richt op naoorlogse literatuur tot 2010.

Order your copy of De NSB en de NSB’ers now!

Lees meer: De NSB en de NSB'ers

De antroposofische orde

Geestverwanten van Rudolf Steiner in Nederland

Dr. Janine Verdonk

De antroposofische beweging is ontstaan in de roerige periode rond het jaar 1900, de tijd waarin mensen naarstig op zoek waren naar nieuwe modellen om de sterk veranderde sociale werkelijkheid te begrijpen. De auteur biedt een verhelderend zicht op de denkbeelden en gebruiken van hedendaagse antroposofische instituten zoals Vrije Scholen en zorginstellingen, en voert ze terug naar moderniserings- en individualiseringsprocessen die zich gedurende de late 19e eeuw in Duitsland in hoog tempo voltrokken. Verwondering over de vraag hoe geestverwanten van Rudolf Steiner heden ten dage religieus individualisme – met hun kenmerkende gerichtheid op het eigen ‘zelf’ – verbinden met betrokkenheid op de ander, op de eigen gemeenschap en het maatschappelijk engagement dat de antroposofische beweging eveneens typeert, is de rode draad van dit boek.

Hugo Verbrugh (Civis Munid): 'grensverleggend en innovatief'  Civis Mundi

Order your copy of De antroposofische orde now!

Lees meer: De antroposofische orde

 

 1. mirjam pol-nog slimmerMirjam Pol, Nog slimmer! Wegwijzer voor efficiƫnt en effectief studeren (herziene editie 2016)
  65.000 exemplaren verkocht
 2. Chris Struiksma-Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellenDr. Chris Struiksma, Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (1986)
  60.000 exemplaren verkocht
 3. Bert Keizer-Onverklaarbaar bewoondDr. Bert Keizer, Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen (2010)
  20.000 exemplaren verkocht
 4. Marijke van Dijk-Schrijven en presenteren op academisch niveauDrs. Marijke van Dijk, Schrijven en presenteren op academisch niveau (2009)
  12.000 exemplaren verkocht
 5. Erik Wolters-Parkinsonism and Related DisordersProf. dr. Erik Wolters, Parkinsonism and Related Disorders (2008)
  7.000 exemplaren verkocht