Knowing, Being Known, and the Mystery of God

Essays in Honor of Professor Hans Reinders: Teacher, Friend, and Disciple

Bill Gaventa and Erik de Jongh (eds.)

Hans Reinders has followed an untypical path of rethinking major questions in theology and ethics from the perspective of relationships with people with intellectual and developmental disabilities. Colleagues, collaborators, and friends from across the globe and a variety of professional disciplines address diverse themes related to his work and their own, including friendships as the foundation for knowing, and our own vulnerability, limitations, and dependence upon the grace of God, through and with others. The diversity of views and experiences deepens and broadens our understanding of the ways we know and are known.

With a poetic letter by Jean Vanier, founder of L’Arche, and five comments on Hans Reinders by women and man with a disability.

Order your copy of Knowing, Being Known and the Mystery of God now!

Lees meer: Knowing, Being Known, and the Mystery of God

VOC actie

Handleiding voor ouders

Rachel Knol en Mirjam van Weissenbruch

Deze handleiding is bedoeld voor alle ouders met een kind op een NICU (Neonatale Intensive Care Unit). Op een NICU wordt intensieve zorg verleend aan zieke, vaak te vroeg geboren kinderen. Deze handleiding biedt algemene informatie over de gang van zaken op deze afdeling. Hoe gaat het daar toe bij een bevalling? Met wat voor professionals krijg je te maken? Welke ziektes kunnen resulteren in een te vroege geboorte? Wat zijn de meest voorkomende ziektebeelden bij de kinderen? Wat gebeurt er als je kind wordt overgeplaatst van een NICU naar een regionaal ziekenhuis en wat is het vervolgtraject thuis? Wat gebeurt er als een kind komt te overlijden? Deze heldere handleiding gaat op al deze vragen in en biedt zo een eerste houvast in een voor ouders vaak spannende en onzekere tijd.

G.J. van Steenbrugge (Directeur Vereniging Ouders van Couveusekinderen): 'Toegankelijke medische informatie als houvast voor elke ouder met een kind op de intensive care voor pasgeborenen.'

Order your copy of De intensive care voor pasgeborenen now!

Lees meer: VOC actie

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen

 

Al 25 jaar een baken in het leesonderwijs!

Nu de 9de, geactualiseerde druk!

A.J.C. Struiksma, A. van der Leij en J.P.M. Vieijra

Dit boek beschrijft een procedure voor individueel didactisch onderzoek bij leerlingen met problemen bij technisch lezen. Het gaat dan om leerlingen in het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Al sinds 1986 – het jaar waarin de eerste druk verscheen – is dit boek een begrip onder leerkrachten, remedial teachers en interne begeleiders.

Sinds de vorige druk hanteert DTLAS (een veel gebruikte afkorting van het boek) de termen referentieniveau en leerstandaarden om de positie van zwakke lezers op het onderwijscontinuüm te verduidelijken. De manier van werken wordt geïllustreerd met vijf gevalsbeschrijvingen: Maartje, Karel, Tonny, Lisa en Fred. Elk voorbeeld laat zien hoe de toetsinformatie kan worden geïnterpreteerd en vertaald naar een plan van aanpak.

Deze negende, geactualiseerde druk, maakt gebruik van de nieuwe, gecorrigeerde CITO-normering van de Drie-Minuten-Toets en van de nieuwe AVI-toetskaarten.

Order your copy of Diagnostiek now!

Verder kijken. 135 Jaar Vrije Universiteit Amsterdam in de samenleving

Zesentwintig portretten

Ab Flipse (red.)

Al sinds de oprichting in 1880 staat de Vrije Universiteit middenin de samenleving. Dat is mede een gevolg van de bijzondere wijze van ontstaan: dankzij particulier initiatief en bekostigd met startkapitaal van een meedenkende ondernemer. De afhankelijkheid van donaties is een constante in de eerste driekwart eeuw van de VU, gesymboliseerd door het beroemde groene collectebusje met daarop de beeltenis van Abraham Kuyper. De meelevende achterban herinnerde de universiteit graag aan haar maatschappelijke taken. Dit zorgde voor een open blik naar de samenleving, maar leidde zo nu en dan ook tot fricties tussen de universiteit en haar kritische achterwacht. In zekere zin is de roemruchte beginperiode altijd voelbaar gebleven. Het christelijk erfgoed is vandaag vertaald in een keuze voor ‘verantwoordelijkheid’ als een van de kernwaarden van onderzoek en onderwijs. Aan de hand van 26 biografische portretten van VU-prominenten laat Verder kijken zien hoe de veelkleurige relatie tussen universiteit en samenleving in de afgelopen 135 jaar gestalte kreeg.

Order your copy of Verder kijken now!

Young Leaders

 Staatsecretaris Van Rijn ontvangt het boek van ‘straatsecretaris’ Jaap Noorda

 

Staatsecretaris Van Rijn met twee jonge leiders uit het boek

 

        Positieve rolmodellen in kwetsbare wijken

Jaap Noorda en Annelieke van Dijk

Young Leaders is de naam van een pedagogisch activeringsprogramma voor risicojongeren in kwetsbare wijken. Dit boek doet verslag van een praktijkexperiment met dit programma dat tot doel heeft jongeren tot zelfbewuste personen te maken die verantwoordelijkheid willen nemen in hun wijk. Dat experiment slaagt wonderwel. De jongeren die meedoen bloeien op en ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor andere buurtjeugd.

Order your copy of Young Leaders now!

Lees meer: Young Leaders

 

 1. mirjam pol-nog slimmerMirjam Pol, Nog slimmer! Wegwijzer voor efficiënt en effectief studeren (herziene editie 2016)
  65.000 exemplaren verkocht
 2. Chris Struiksma-Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellenDr. Chris Struiksma, Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (1986)
  60.000 exemplaren verkocht
 3. Bert Keizer-Onverklaarbaar bewoondDr. Bert Keizer, Onverklaarbaar bewoond. Het wonderlijke domein van de hersenen (2010)
  20.000 exemplaren verkocht
 4. Marijke van Dijk-Schrijven en presenteren op academisch niveauDrs. Marijke van Dijk, Schrijven en presenteren op academisch niveau (2009)
  12.000 exemplaren verkocht
 5. Erik Wolters-Parkinsonism and Related DisordersProf. dr. Erik Wolters, Parkinsonism and Related Disorders (2008)
  7.000 exemplaren verkocht