Jacob Bouwman

Mirjam Pol

Drs. Jacob Bouwman is analytisch filosoof en sinds 2008 programmamaker bij de VU. Hij organiseert programma’s rond thema’s waarin waarden én kennis ter discussie staan zoals bijvoorbeeld de Martin Luther King Lezing. Samen met VU University Press en drs. Jacqueline Bel coördineert hij het Vrije-Schrijversproject, jaarlijks besloten met de Abraham Kuyper Lezing in de Westerkerk. Hij zet zich in voor de intellectuele nalatenschap van de Noorse filosofe Else Barth en stimuleert als bestuurslid voor Het Filmgesprek het denken over mens- en wereldbeelden naar aanleiding van films.

 

 

 

Arie Zwiep

Mirjam Pol

Dr. Arie Zwiep schreef voor VU University Press een geschiedenis van de Bijbelse hermeneutiek in twee delen: vanaf de apostel Paulus tot en met Ricoeur en Derrida. Tweeduizend jaar bijbeluitleg en de theorieën daarachter. Een solide en soepel leesbaar naslagwerk van in totaal 1066 bladzijden, getiteld: Tussen tekst en lezer. Intussen op verschillende opleidingen een voorgeschreven en gewaardeerde titel. Relevant voor iedereen die een mening heeft (of niet) over de rol van de bijbel in kerkelijke discussies en in het publieke debat en niet bang is die mening bij te laten stellen..

 

 

Erik Scherder

Mirjam Pol

Prof. dr. Erik Scherder is een van de bekendste gezichten van de VU, dankzij optredens bij De Wereld Draait Door en vele lezingen in het land. Hij pleit hartstochtelijk voor lichaamsbeweging om het hersenweefsel in goede conditie te houden en ter voorkoming van dementie. Van zijn boek Laat je hersenen niet zitten werden maar liefst 50.000 exemplaren verkocht. Bij VU University Press verscheen zijn tekstboek Aging and Dementia. Neuropsychology, Motor Skills, and Pain.

 

Kees van der Kooi

 

Mirjam Pol

Prof. dr. Kees van der Kooi is hoogleraar Systematische theologie aan de VU en onder meer bekend van het handboek Christelijke dogmatiek: een inleiding (dat hij in Rome persoonlijk overhandigde aan paus Franciscus). Bij VU University Press redigeerde hij een bundel over de theologie van Martien Brinkman en waakt hij over de AmSTaRreeks, Amsterdam Studies in Theology and Religion. (Foto: © Marieke Wijntjes)

Dorret Boomsma

Dorret BoomsmaDorret Boomsma: 'Mijn vakgebied is de biologische psychologie en ik ben gespecialiseerd in gedragsgenetisch onderzoek. Dat onderzoek doe ik bij tweelingen voor wie ik op uitnodiging van de VU Uitgeverij een boek heb samengesteld. Daarin presenteren dertig van mijn collega's - nationaal en internationaal - de laatste stand van onderzoek op een toegankelijke manier. Ik vond het waardevol om op die manier mijn vakgebied voor een groot publiek te ontsluiten. Bij de presentatie van het boek waren meer dan 250 tweelingparen aanwezig, uitgenodigd via het Nederlands Tweelingregister (www.tweelingenregister.org) dat we hier bij de VU beheren.’

Prof. dr. D.I. Boomsma is als hoogleraar biologische psychologie verbonden aan de VU en ontving in 2002 een Spinozapremie.

Jan Hallebeek

Jan HallebeekJan Hallebeek: ‘Fons et origo iuris is een boek over de oorsprong en geschiedenis van het vermogensrecht. Elk jaar opnieuw vertel ik vijfhonderd eerstejaars over het Corpus iuris civilis van keizer Justinianus en de invloed daarvan op de rechtswetenschap en rechtspraktijk in Europa. Het is prettig om daarbij een boek te kunnen voorschrijven dat precies aansluit bij de collegestof. Het is ook prettig om inspraak te hebben bij de uitvoering van het boek. Bij elke volgende druk bepaal ik samen met de uitgever de kleur van de cover en lever ik zelf de nieuw opgemaakte bestanden van het binnenwerk aan.’

Prof. mr. J.J. Hallebeek is hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de VU.

Mirjam Pol

Mirjam PolMirjam Pol: ‘Als studieadviseur heb ik een gidsje geschreven over efficiënt en effectief studeren. Vooral de combinatie van thema’s (studievaardigheden, psychologie en de werking van het brein) blijkt uniek te zijn. Het gidsje heet Nog slimmer!. Het bevat geweldige cartoons en ziet er hip uit. De studenten zijn enthousiast over zowel de toon als de inhoud. Ook over de maffe oefeningen en vooral de vele praktische tips. Het valt ook goed bij mijn collega's in het land, de een na de ander bestelt het nu voor hun eigen studenten. Daar ben ik ontzettend trots op!’

Drs. M.Pol is als studieadviseur verbonden aan de Faculteit Geneeskunde van de VU.

Hulshof/Meester

Mirjam Pol

Prof. dr. Joost Hulshof en prof. dr. Ronald Meester, beide hoogleraar wiskunde aan de VU, zijn samen auteur van het boek Wiskunde in je vingers, een onderhoudend en bij vlagen humoristisch verdiepingsboek voor docenten en andere liefhebbers. Leuk aan de uitgave was het zoeken naar een omslagbeeld – dat werd uiteindelijk een portret van de twee discussiërend over getallen met een stuk pizza in de hand. Een visuele demonstratie van een rekenvoorbeeld in het boek met segmenten van een cirkel. En dat op de voorkant van het boek! Bij VU UP kan dat.