De regels van het Nederlands

Grammatica voor docenten en cursisten

 Arjen Florijn, Josien Lalleman en Hans Maureau

De regels van het Nederlands is een grammaticamethode voor docenten Nederlands en cursisten Nederlands als tweede of vreemde taal. Wat de cursisten betreft is het bedoeld voor anderstaligen die zich al enige tijd intensief met het Nederlands hebben beziggehouden en hun beheersing van de taal willen verbeteren. Voor docenten is de grammatica een leidraad en naslagwerk. De methode bestaat uit een theorieboek en een werkboek. Het theorieboek van De regels van het Nederlands biedt naast een grammatica ook een hoofdstuk over zinsontleding en woordbenoeming. Er is een uitgebreid, overzichtelijk register. Door deze opzet is het boek een toegankelijk en handig naslagwerk dat samen met het werkboek zowel in een lessituatie als bij zelfstudie kan worden gebruikt.

Order your copy of De regels van het Nederlands GRAMMATICA now!


 

Bij de presentatie van de theorie vormen de vele voorbeeldzinnen het uitgangspunt. Daarbij worden de hoofdzaken duidelijk gescheiden van detailkwesties. In het werkboek staan oefeningen waarmee gecontroleerd kan worden of de theorie beheerst wordt, en oefeningen in de toepassing van de behandelde structuren. Arjen Florijn en Hans Maureau waren werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Josien Lalleman aan de Universiteit Leiden.

Bij deze zeer instructieve cursus hoort een werkboek: http://vuuniversitypress.com/catalogus#!/~/product/id=91091690

‘In de opleiding Nederlands voor gevorderden heb ik jaren graag en met succes De regels van het Nederlands gebruikt, vooral omdat complexe grammatica-aspecten hierin helder, accuraat en overzichtelijk aan de orde worden gesteld.’ - Prof. dr. Ludo Beheydt (KU Leuven)

‘Er is nauwelijks een alternatief voor dit boek.’ - Prof. dr. Jan Hulstijn (UvA)