De psalmen in de bewerking van Lloyd Haft

22.50

In 1995 publiceerde Lloyd Haft zijn eerste dichterlijke bewerking van een Psalm. Hij koos daarvoor Psalm 23, een van de meer bekende. Vanaf de eerste regels:
Mij weet de ziende,
kent mijn gebreken
was het duidelijk dat Hafts versie geen vertaling in strikte zin was, maar eerder wat hij een “beluistering” noemt: een herdichting waarin naast beelden en woorden uit het origineel, ook een eigentijdse beleving recht van spreken heeft.
Haft ging door met zijn bewerkingen en in 1998 verscheen een dertigtal teksten met als titel Ken u in mijn klacht. De bundel was snel uitverkocht. Vijf jaar later volgde zijn versie van het hele Psalter. Het boek werd enthousiast in de media besproken, beleefde twee herdrukken en werd in 2004 bekroond met de Ida Gerhardt Poëzieprijs. Sindsdien hebben deze gedichten zich een plaats verworven in bloemlezingen -en in de harten van vele lezers. Niet verwonderlijk, want in de lange traditie van psalmbewerkingen laten ze een zeer eigen geluid horen. Alsof deze teksten pas gisteren werden geschreven, in plaats van tweeëneenhalf millennium terug.