Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen

34.50

Deze 11e, geactualiseerde druk van DTLAS verschijnt 25 juli a.s.

 

Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (DTLAS) beschrijft een procedure voor individueel didactisch onderzoek bij leerlingen met problemen met technisch lezen. Het gaat daarbij om leerlingen uit het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Al sinds 1986 – het jaar waarin de eerste druk verscheen – is dit boek een begrip onder leerkrachten, remedial teachers en Intern Begeleiders.

DTLAS geeft alle leerlingen een plaats op het onderwijscontinuüm. Daarmee behouden ook de zwakste lezers een positie binnen de groep, in plaats van buiten de groep ‘op een eigen leerlijn’ gezet te worden. Het invoeren en gebruiken van begrippen als leerlijn, voldoende en minimum standaard, functionele geletterdheid en planmatig werken helpen daarbij.

Deze elfde druk is gebaseerd op de laatste versies van de Drie-Minuten-Toets (DMT), de AVI-toetskaarten en het PI-dictee. Daarnaast wordt de indicatie voor de inzet van DTLAS na het LVS en de route naar de diverse ondersteuningsniveaus verder uitgewerkt. Ook wordt in deze druk aandacht besteed aan de relatie behandelaar-leerling.