Handboek modern jongerenwerk

36.50

Dit handboek is de vrucht van 50 jaar professionele ervaring met jongerenwerk. Aan de hand van praktische werksituaties geeft het een helder overzicht van methodieken en de daartoe benodigde vaardigheden. Ook schetst het in kort bestek de ontwikkeling van het vak en reflecteert het over randvoorwaarden en mogelijkheden van deze veelbesproken welzijnsvoorziening.Het boek is bedoeld voor jongerenwerkers, managers van welzijnsinstellingen, functionarissen bij politie en jeugdzorg, wethouders lokaal jeugdbeleid en beleidsmedewerkers bij gemeenten en welzijnsopleidingen. Speciaal voor onderwijsdoeleinden zijn vragen en werkopdrachten toegevoegd.
Jaap Noorda en Redbad Veenbaas hebben met praktijkonderzoek aan de wieg gestaan van de methodiekontwikkeling van het moderne jongerenwerk. Er staan vele vakpublicaties op hun naam. Hanno Ambaum is vele jaren jongerenwerker geweest en doceert dit vak nu op een welzijnsopleiding.