Handleiding traumatologie

26.50

Sinds 1985, het jaar van de eerste druk, heeft ongevalgeneeskunde in het algemeen en ongevalchirurgie in het bijzonder belangrijke ontwikkeling doorgemaakt, zowel in Nederland als internationaal. Niet alleen de behandelingstechnieken maar vooral het inzicht in deze behandeling en de verfijning van de diagnostiek werd duidelijk. Ook de organisatie van de opvang van de patiënten met letsels is verbeterd. Om een gelijke pas te kunnen houden met deze trend verschenen in de afgelopen 20 jaar niet minder dan 5 nieuwe drukken van deze handleiding telkens met wijzigingen en aanvullingen die de laatste ontwikkelingen in de ongevalgeneeskunde weerspiegelden. Ook de zesde druk onderging grondige aanpassingen van vrijwel alle hoofdstukken om deze handleiding volledig bruikbaar te maken voor hedendaagse traumatologie.