Het geheugen van het recht deel 1 en 2 (set)

69.50

Het geheugen van het recht deel 1. Een inleiding in de uitwendige rechtsgeschiedenis biedt een over­zicht van de continentale rechtsgeschiedenis. Het beslaat de periode van de totstandkoming van de wetgeving van Justinianus tot de dag van vandaag. Het boek besteedt aandacht aan het recht in het Romeinse Rijk, de wetgeving van keizer Justinianus, de wedergeboorte van het Romeinse recht in de Middeleeuwen, het kerkelijk recht, het inheemse recht, de doorwerking van het Romeinse recht, het natuurrecht, de codificatie van het privaatrecht en de internationalisering en euro­peanisering van het privaatrecht.

 

Het geheugen van het recht deel 2. Een inleiding in de inwendige rechtsgeschiedenis biedt een over­zicht van inhoudelijke leerstukken in zeven hoofdstukken. Het beslaat de periode van de totstandkoming van de wetgeving van Justinianus tot de dag van vandaag en besteedt aandacht aan de totstandkoming en afdwingbaarheid van contracten, de aantasting van de persoon en van de eer en goede naam, de grondslagen voor aansprakelijkheid ingeval van onrechtmatig toegebrachte schade, voorkooprecht, nakooprecht, verkoopverbod en voorkeursrecht, het beginsel van vrije grond en de afschaffing van de slavernij, de mate van verwijtbaarheid bij buitencontractuele aansprakelijkheid en leveringshandeling en titel bij eigendoms­overdracht.

 

Hylkje de Jong (1971) is hoogleraar rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amster­dam. Zij publiceerde eerder Stephanus en zijn Digestenonderwijs (2008), Ἐντολή (mandatum) in den Basiliken (2019), als medeauteur Frisian Land Law (2023) en artikelen op het terrein van het Byzantijnse recht en de receptie van het Romeinse recht.