Het Parkinson-oefenboek

27.50

Dit boek presenteert een scala aan oefeningen en adviezen voor mensen met de Ziekte van Parkinson en is in de eerste plaats geschreven voor hen. Maar het boek is evengoed een nuttig praktijkboek voor professionele zorgverleners, mantelzorgers en naaste familie. De oefeningen en adviezen zij bedoeld om steun te bieden bij allerlei dagelijkse handelingen en routines, zoals zitten en opstaan, draaien in bed, corrigeren van gebogen houding, bewaren van evenwicht, behouden van lenigheid, op peil houden van de conditie of het ontspannen van het lichaam. Wetenschappelijk onderzoek en praktijkervaring hebben uitgewezen dat bewust bewegen voor Parkinson-patiënten van groot belang is. De oefeningen in dit boek worden uitgelegd aan de hand van heldere instructies en circa 200 foto’s. Ze zijn zelfstandig uit te voeren of onder leiding van een therapeut, die per persoon de aanwijzingen kan verfijnen en toelichten. In het algemeen is het raadzaam begeleiding te vragen van een deskundige fysiotherapeut of oefentherapeut.

De auteurs zijn alle drie verbonden aan Amsterdam UMC, locatie VUmc en gespecialiseerd in de Ziekte van Parkinson. Dr. Erwin van Wegen is senior onderzoeker, Ingrid Burgers en Cees de Goede zijn fysiotherapeuten.