Homo movens

54.50

Dit boek gaat over homo movens: de bewegende mens. Het verheldert gedachten over sport en bewegen en gaat daarbij in op verschillende filosofische, ethische en maatschappelijke vragen. Wat is sport en hoe kun je sport onderscheiden van andere activiteiten? Wanneer conflicteren spelregels met maatschappelijke regels en ethische principes? Wat betekent ‘bewegen’ als we het hebben over bewegingsonderwijs? Wat doe je eigenlijk als je wetenschappelijk onderzoek doet naar sport en bewegen? En wat is de aard van de bewegingswetenschappen als discipline?

Deze en andere vragen over homo movens raken aan onderzoek in disciplines zoals de anatomie, biomechanica, inspanningsfysiologie en de neurowetenschappen. Maar pogingen om de bewegende mens te beschrijven door meetbare lichamelijke kenmerken op te sommen, doen geen recht aan hoe mensen zichzelf ervaren. Aannames over onder meer mens- en lichaamsbeelden spelen daarbij ook een rol. Deze beelden wijzigen door de tijd heen en kunnen onder invloed van maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen nieuwe betekenissen krijgen. Vragen over homo movens zijn daarom ook filosofische vragen. Dit boek laat zien dat filosofie en wetenschap ons veel kunnen vertellen over sport en bewegen.

 

Edwin Koster werkt als universitair hoofddocent Filosofie van de Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam en doceert Filosofie van de Bewegingswetenschappen.

Ivo van Hilvoorde is universitair docent Wetenschapsfilosofie en Sportfilosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en lector Bewegen, School en Sport aan hogeschool Windesheim.