Levenscyclus van de mens

Ontwikkeling en gezondheid van conceptie tot ouderdom

EERSTE BOEK DAT GEHELE LEVENSCYCLUS BEHANDELT
Nu de 5de, herziene druk, november 2018
Dit is het eerste studieboek waarin ontwikkeling en gezondheid tijdens de ‘cyclus van het menselijk leven’ worden beschreven. Cyclus suggereert dat het leven niet eindig is. Echter, het leven kent een begin (de conceptie) en een einde (de dood). Tussen deze twee gebeurtenissen kan, indien de geslachtsrijpe leeftijd bereikt wordt, een nieuw leven gecreëerd worden, waarmee een nieuwe cyclus gestart wordt. In dit studieboek staat de normale (gezonde) ontwikkeling van de mens centraal, maar het besteedt ook aandacht aan bedreigingen van de gezondheid die kunnen resulteren in ziekte. Het begint met de gameto- en embryogenese en eindigt met veel voorkomende ouderdomsziekten als kanker en dementie.
Dit studieboek is bedoeld voor universitaire bachelorstudenten (bio)medische – en gezondheidswetenschappen. De ervaring leert dat beginnende bachelorstudenten het veelal moeilijk vinden om zich de biomedische nomenclatuur eigen te maken, en dat ook nog eens uit Engelstalige leerboeken. Daarom is dit studieboek in het Nederlands geschreven.
Levenscyclus van de mens is de vrucht van jarenlang college geven. Bijna alle illustraties zijn speciaal voor dit boek gemaakt.
Prof. dr. Margot van Eck van der Sluijs-van de Bor is kinderarts, oud-opleidingsdirecteur Gezondheid en Leven en hoofd van de sectie Gezondheid en Leven en voormalig hoofd van de sectie Gezondheid en Leven van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dr. Brechje de Gier is voormalig docent en onderzoeker bij dezelfde sectie. Dr. Loek van der Kallen is docent bij de sectie Environment & Health bij de faculteit Bètawetenschappen.

VU University Press
www.vuuitgeverij.nl
ISBN 978 90 8659 795 6

48.50