Lijf ende Goedt

44.50

Uitverkocht

Lijf ende Goedt’ biedt een overzicht van de westerse rechtsgeschiedenis, van de totstandkoming van het Corpus iuris civilis tot vandaag, met een ‘excursie’ naar het gereconstrueerde Romeinse recht van de klassieke periode. Daarnaast wordt dit overzicht aanschouwelijk gemaakt aan de hand van een centrale vraag uit het vermogensrecht, namelijk die naar de aansprakelijkheid voor buitencontractueel toegebrachte schade. De hoofdstukken, die ook aandacht besteden aan het canonieke recht en het Anglo–Amerikaanse recht, centreren zich rond de hoofdmomenten uit de rechtsgeschiedenis: het Corpus iuris civilis, de rechtswetenschap en het ius proprium van de Middeleeuwen, de receptie van het Romeinse recht in de vroeg–moderne tijd en de codificatie en internationalisering van het recht.
Jan Hallebeek (1954) doceert rechtsgeschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij publiceerde eerder Quia natura nichil privatum (1986), The Concept of unjust enrichment in late scholasticism (1996), Fons et origo iuris (2006), Canoniek recht in ecclesiologische context (2011) en artikelen op het terrein van het middeleeuwse rechtswetenschap en het ecclesiologisch Jansenisme. Dit boek werd geschreven met medewerking van Harry Dondorp (1956) en Hylkje de Jong (1971).