Meta-ethiek

34.50

Bestaan er objectief correcte oplossingen voor ethische dilemma’s? Of is de ethiek altijd een kwestie van jouw mening tegen mijn mening? Hoe weet je wat je moet doen? Wat voor iets is ethiek eigenlijk? Kun je expert zijn in ethiek?
De meta-ethiek beantwoordt deze en andere vragen. Er is een specifieke methode voor meta-ethisch onderzoek, die ons naar verschillende meta-ethische theorieën brengt. Deze theorieën schetsen vanuit enkele basisgedachten een coherent beeld van de ethiek. De meta-ethiek kent ook een aantal recente ontwikkelingen, waaronder kruisbestuivingen met evolutionaire biologie en psychologie.

 

Deze eerste Nederlandstalige inleiding in de meta-ethiek stelt je in staat om grip te krijgen op de ethiek. Ze voert je van de methode voor meta-ethiek naar de belangrijkste theorieën en ontwikkelingen, waarna je een beredeneerde keuze kunt maken tussen meta-ethisch realisme, expressivisme, constructivisme en de vergissingstheorie.

 

Wouter Kalf (MPhil, PhD) is universitair docent Ethiek en Politieke Filosofie aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar meta-ethiek en aanverwante filosofische disciplines. Eerder werk van hem verscheen onder andere in Philosophical Studies, Ratio, Inquiry en Ethical Theory & Moral Practice.