Moskeewerk in de buurt

25.95

Religieuze organisaties bewandelen verschillende wegen om zich te verbinden met hun buurt en stad. Van kerken is dat bekend, van moskeegemeenschappen veel minder. Toch maken ook zij serieus werk van hun maatschappelijke functie en stimuleren zij hun leden actief te zijn in de samenleving. Maar hoe die gemeenschappen dat alles intern aansturen en hun leden proberen te motiveren, is nog nooit onderzocht.

In Moskeewerk in de buurt gebeurt dat voor het eerst, vanuit een insider-perspectief. Het boek richt zich op kaderleden van een Turkse moskeegemeenschap in een oude stadswijk in Amsterdam. Het brengt in beeld hoe die kaderleden in de wereld staan en wat hun inspiratie is bij hun maatschappelijk handelen. Het laat zien hoe trouw aan de eigen identiteit en bruggen bouwen kunnen samengaan, waarmee het een helder tegengeluid laat horen in het huidige integratiediscours. Het sluit aan bij de presentietheorie van Andries Baart en op de sociaal-kapitaal theorie van de Amerikaanse politicoloog Robert Putnam.

Hasan Yar studeerde politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in de sociologie. Hij is als docent verbonden aan de Hogeschool Inholland Amsterdam.

ISBN 9789086597862

www.vuuniversitypress.com