Slimmer in 2030

Geschiedenis en toekomst van het hoger onderwijs in Nederland

Slimmer in 2030 schetst de ontwikkeling van het Nederlandse hoger onderwijs in de afgelopen vijftig jaar. Het legt meer dan twintig ontwikkelingslijnen bloot die samen in de richting wijzen van een heel ander universitair bestel rond 2030. Dit goed beargumenteerde en helder gepresenteerde scenario mondt uit in de beschrijving van de ‘Universiteit van Nederland’: een realistisch model, en tegelijk een wenkend perspectief.

37.50