Spreken over boven

32.50

Najaar 1968, Harry Kuitert houdt een van zijn vele spreekbeurten voor een kerkelijk publiek. Student Geert Mak ziet ‘notoire querulanten met gladde brilcreemharen’ zich verdringen voor de interruptiemicrofoon. Luidkeels protesterend tegen Kuiterts ‘nieuwlichterij’ beroepen zij zich op de band die zij nog zeggen te hebben met de VU, hún VU, de Vrije Universiteit. ‘Onwaarachtig’, oordeelt Mak. ‘Men zit met de brokken, doordat de achterban jarenlang van begrijpelijke en eerlijke voorlichting verstoken is geweest.’ Alleen Kuitert doet niet mee met het pappen en nathouden, meent Mak. En hij ‘is misschien wel de beste, deze avond!’ Het slot van de bijeenkomst is voorspelbaar: ‘We eindigen. Weer een psalm. Het gezang daalt neer als een meiregen. […] De mensen stromen weg, vrouwen druk pratend, het manvolk een verse sigaar in ’t hoofd. Buiten is het donker en droog.’ De zegetocht die Kuitert zal maken, van wolf in schaapskleren tot bestsellerauteur, is nog maar net begonnen. Deze biografie schetst de ontwikkeling van een theoloog en ethicus die de protestantse wereld en theologie ingrijpend zal veranderen. Een boeiend geschreven portret van een fenomeen en een tijdperk.

Gert J. Peelen, godsdienstsocioloog en journalist, werkte jaren lang als bladenmaker en was recensent van de Volkskrant. Voor deze biografie sprak hij veelvuldig met Kuitert en kon hij onbeperkt gebruiken maken van diens imposante archief.