Toeval is altijd logisch

23.50

Warm aanbevolen door Ionica Smeets!
Toeval heeft mensen al vanaf de Oudheid gefascineerd. Tallozen hebben geprobeerd om haar grillige gedrag te doorgronden. Tevergeefs. Maar in de zeventiende eeuw ontdekt men dat je wel kunt bepalen wat de káns is dat deze of gene toevallige gebeurtenis optreedt. Jammer genoeg zijn verreweg de meeste boeken over dit onderwerp alleen goed leesbaar voor wiskundigen. Dit boek is een welkome uitzondering. Het is plezierig geschreven zonder symbolen of formules te gebruiken en is ook goed te volgen als wiskunde niet je sterkste punt is. Aan de hand van levendige portretten van geleerden als Cardano, Galilei, Pascal en Huygens maak je kennis met de eerste beginselen van de kansrekening. De tweede helft van het boek is gewijd aan opmerkelijke voorbeelden van toeval en de vaak verrassende kans waarmee zij in het dagelijks leven plaatsvinden.

Toeval is altijd logisch is een in zijn soort uniek boek dat van begin tot einde boeit. De auteur, Steven Tijms (1969), studeerde Wiskunde en Klassieke Talen te Leiden.

Een onderhoudende inleiding, met aandacht voor de biografie van de meest illustere pioniers in ons vak. Onder wie Blaise Pascal, terecht aangemerkt als genie. Een boek dat prikkelt tot verder lezen!
-Prof. dr. Ronald Meester

Steven Tijms laat zien dat we voor begrip van de meeste alledaagse toevalligheden echt geen hogere wiskunde nodig hebben. Hij doet dat aan de hand van vele voorbeelden en anekdotes, variërend van discussies tussen klassieke Griekse filosofen tot moderne sportverslaggeving. En dat alles met smaak en vaak geestig gebracht.
– Dr. Henk Singor

www.uitgeverijvesuvius.nl
ISBN 978 90 8659 780 2