Tussen tekst en lezer. Deel I

42.50

Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. In dit eerste deel wordt de geschiedenis van de bijbeluitleg beschreven vanaf de eerste kerkvaders tot en met Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Het tweede deel is gewijd zijn aan de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw: Tussen tekst en lezer. Deel II – VU University Press.

 

Prof. dr. Arie W. Zwiep (1964) is hoogleraar Hermeneutiek aan de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam en vice-decaan aldaar. Eerder publiceerde hij onder meer The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (Leiden 1997), Christ, the Spirit and the Community of God (Tübingen 2010) en Jairus’s Daughter and the Haemorrhaging Woman (Tübingen 2019).