Tussen tekst en lezer. Deel II

42.50

De bijbel is weer helemaal terug in het publieke domein, getuige allerlei discussies in de media over schepping en evolutie, over religie en geweld, over vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. De vraag hoe de bijbel in dergelijke debatten geïnterpreteerd moet worden — kun je van de bijbel maar alles maken wat je wilt? — kan niet goed worden beantwoord zonder de geschiedenis van de bijbeluitleg erbij te betrekken. Hoe heeft men de bijbel in het verleden eigenlijk gelezen? En wat heeft dat ons als (post)moderne, eenentwintigste-eeuwse lezers nog te zeggen?

Tussen tekst en lezer biedt een historische inleiding in de bijbelse hermeneutiek in twee delen. Het eerste deel behandelt de geschiedenis van de bijbeluitleg vanaf de eerste eeuwen van het christendom tot en met Friedrich Schleiermacher (1768-1834). Dit tweede deel beschrijft de ontwikkelingen in de twintigste en eenentwintigste eeuw — van de hoogtijdagen van de historische kritiek tot en met hedendaagse ontwikkelingen in postmoderne bijbelse hermeneutiek.

 

Dr. Arie W. Zwiep (1964) is hoogleraar Hermeneutiek aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam en vice-decaan aldaar. Eerder publiceerde hij onder meer The Ascension of the Messiah in Lukan Christology (Leiden 1997), Christ, the Spirit and the Community of God (Tübingen 2010) en Jairus’s Daughter and the Haemorrhaging Woman (Tübingen, 2019).