Van gymleraar tot hoogleraar

19.95

Adri Vermeer (1936) werkte als leraar bewegingsonderwijs in het lager en voortgezet onderwijs en was docent aan een Opleidingsschool voor het Kleuteronderwijs. Na zijn studie Pedagogiek was hij eerst als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Faculteit Pedagogische Wetenschappen en daarna aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding, later Faculteit Bewegingswetenschappen, van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vervolgens werd hij benoemd als bijzonder hoogleraar in de Wetenschap van de Lichamelijke Opvoeding en de Sport aan de Universiteit Utrecht, waar hij na enige jaren gewoon hoogleraar werd in de Orthopedagogiek, in het bijzonder de Gehandicaptenzorg. Hij is nu als emeritus hoogleraar actief op het terrein van de ontwikkelingshulp in Zuidelijk Afrika.

In dit levensverhaal beschrijft hij de ervaringen met de leidinggevende taken die het hoogleraarschap met zich meebracht, maar ook zijn ervaringen met leidinggevenden in de aanloop naar zijn hoogleraarsfunctie en andere leidinggevende functies. In de manier waarop hij met leidinggevende taken is omgegaan, spelen zijn persoonlijke geschiedenis en zijn opleiding een belangrijke rol. Daarom begint deze terugblik op zijn loopbaan met zijn opvoeding thuis, zijn schooltijd en zijn verdere opleiding.

www.uitgeverijvesuvius.nl
ISBN 978 90 8659 791 8