Waarschijnlijkheidsrekening

36.50

In de waarschijnlijkheidsrekening (kansrekening) worden toevalsverschijnselen onderzocht door er wiskundige modellen voor op te stellen en ze zo toegankelijk te maken voor een wiskundige analyse. Daarbij gaat het niet alleen om een verantwoorde numerieke bepaling van de kans op allerlei specifieke gebeurtenissen. De waarschijnlijkheidsrekening stelt ons ook in staat om theoretische verklaringen te vinden voor en inzicht te verkrijgen in, soms verrassende, gedragingen van allerlei processen in de praktijk.

De auteurs zijn wiskundigen, die dit leerboek schreven op basis van hun jarenlange onderwijspraktijk aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het is bestemd voor studenten wiskunde en econometrie in het (voor)laatste jaar van hun bachelor, alsook voor masterstudenten die behoefte hebben aan een toegankelijk boek met probabilistische basistheorie.

 

Dr. K. van Harn werd in 1948 geboren te Lunteren, studeerde wiskunde aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1978 aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hij was tot 2013 als universitair docent wiskunde verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Prof. dr. P. J. Holewijn (1935 – 2019) werd geboren te Utrecht, studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit te Delft en promoveerde aldaar in 1965. Tot zijn emeritaat was hij als hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 

‘Had ik als student maar zo’n prachtig leerboek over fundamentele kansrekening ter beschikking gehad. Alles wat je over de grondslagen van kansrekening wilt weten, vind je in dit boek, geschreven door twee ware kansrekenaars met liefde voor het onderwijs. Dit leerboek kenmerkt zich door een glasheldere en precieze schrijfstijl. Het kent zijn gelijke niet, zelfs niet onder de vele Engelstalige boeken over kansrekening.’
– prof. dr. Henk Tijms, emeritus hoogleraar toegepaste wiskunde en auteur van het boek Understanding Probability