Werkboek Kindergeneeskunde Infectieziekten bij kinderen

De tweede druk van het Werkboek Infectieziekten bij kinderen verschijnt in het jaar dat de Secties Infectieziekten en Immunologie van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde officieel zijn gefuseerd tot de Sectie Infectieziekten-Immunologie. De vakgebieden infectiologie en immunologie, die immers niet los van elkaar kunnen worden gezien, worden daarmee steviger verenigd. Niettemin is er om meerdere redenen voor gekozen om dit Werkboek ditmaal nog afzonderlijk te laten verschijnen.
Deze geheel herziene tweede druk bevat een groot aantal nuttige richtlijnen voor de kinderartsen die betrokken zijn bij diagnostiek en behandeling van infectieziekten; dus eigenlijk voor alle kinderartsen. De opzet is gelijk gebleven. In het eerste deel wordt uitleg gegeven over de diagnostiek van bacteriële, virale en parasitaire aandoeningen. In het tweede deel komen de klinische ziektebeelden aanbod, deels orgaansgewijze gegroepeerd, deels aandoeningsgewijze. De appendices tenslotte geven de huidige endocarditisprofylaxerichtlijnen weer, alsmede de relevante passages uit de Infectieziektenwet.
Hopelijk zal Werkboek Infectieziekten bij kinderen ook in het UpToDate.com-tijdperk een welkome aanwinst zijn.

42.50