Werkboek Kindergeneeskunde Kinderallergologie

Het Werkboek Kinderallergologie bespreekt de praktische aanpak van de belangrijkste allergische ziektebeelden bij kinderen. Net als de andere boeken in deze reeks is het géén leerboek; volledigheid en academische overwegingen zijn niet nagestreefd. De tekst is zo veel mogelijk geschreven met het oog op toegankelijkheid en praktische bruikbaarheid. De eerste acht hoofdstukken geven een inleiding in de pathosfysiologie van allergische aandoeningen en de basisprincipes van diagnostiek. Daarna volgen elf hoofdstukken waarin de belangrijkste ziektebeelden worden besproken, een hoofdstuk over vaccinaties en zeven hoofdstukken die nader ingaan op de behandeling van de allergische aandoeningen. Samen bieden deze vier delen voldoende informatie voor een praktische en rationele begeleiding van kinderen met allergische aandoeningen. De appendices bieden opsommingen van de in Nederland beschikbare hypoallergene voedingen en van patiëntenorganisaties en websites.

34.50