Werkboek Kindergeneeskunde Kindermishandeling

In Nederland worden per jaar ongeveer 50.000 kinderen mishandeld. Dit is voor alle kinderen, voor hun ouders en voor de meeste artsen die met de problematiek te maken krijgen een erg bedreigende situatie. De verantwoordelijkheid van de kinderarts bij het signaleren en diagnosticeren van kindermishandeling en bij het starten van de behandeling is groot. Dit werkboek beoogt de kinderarts te ondersteunen bij dat werk. Het bevat relevante achtergrondinformatie en informatie die protocollair werken bevordert.
De kracht van dit Werkboek is gelegen in het feit dat het de beschikbare kennis bundelt en richt op de praktijk van elke dag. Het initiatief tot het schrijven ervan is uitgegaan van de sectie Sociale en Psychosociale Kindergeneeskunde van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Het is gerealiseerd door de leden van een met dat doel opgezette werkgroep kindermishandeling, waarin naast kinderartsen ook een vertrouwensarts plaats had. De inhoud is geaccordeerd door het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

39.50