Werkboek Kindergeneeskunde Neonatale gehoorscreening

Sinds 2006 krijgt elk pasgeboren kind in Nederland neonatale gehoorscreening aangeboden. Hierdoor is het mogelijk om bij slechthorende kinderen al vóór de leeftijd van zes maanden te starten met passende interventie. Dit boek biedt aan de betrokken hulpverleners een overzicht van de huidige stand van zaken. Omdat (kinder)artsen niet vaak in aanraking komen met de wereld van de slechthorendheid, begint dit werkboek met een bespreking van anatomie en fysiologie van het auditieve systeem. In het tweede deel komt de neonatale gehoorscreening zelf aan de orde: doel, gebruikte methoden en interpretatie, alsmede de protocollen in de jeugdgezondheidszorg en in de neonatale intensivecare-units. Deel drie behandelt de mogelijkheden van audiologische diagnostiek bij jonge zuigelingen. Het vierde deel richt zich op de volgende diagnostische stap, het onderzoek naar de oorzaak van de slechthorendheid. Naast erfelijke en verworven oorzaken komen ook de diagnostische middelen aan bod om deze oorzaken op te sporen. Het vijfde deel brengt de interventies in beeld die bij zuigelingen kunnen worden toegepast. Het boek sluit af met een hoofdstuk over kwaliteitsbewaking, een onmisbaar onderdeel van elk screeningsprogramma.

24.50