Werkboek Kinderimmunologie

29.50

Immunologische aandoeningen bij kinderen zijn complex en relatief zeldzaam. Daarom is het des te belangrijker om ze tijdig te herkennen en adequaat te behandelen. Deze tweede druk van het Werkboek Kinderimmunologiereikt daartoe opnieuw de middelen aan. Het is geschreven door een breed team van experts, deels afkomstig uit academische ziekenhuizen, deels uit de algemene patiëntenzorg. Ook zijn er bijdragen van wetenschappelijke onderzoekers en deskundigen werkzaam in laboratoria. Samen hebben zij gezorgd voor een handzaam praktijkboek dat gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Met dit werkboek als leidraad kunnen algemeen kinderartsen en arts-assistenten in opleiding op efficiënte wijze diagnoses stellen en behandelplannen opstellen, zo nodig in overleg met een in immunologie gespecialiseerde kinderarts. Mede dankzij de literatuuroverzichten kan het boek tevens dienen als opstap voor verdere verdieping.