Werkboek Kindermaag-darm-leverziekten

49.95

Aandoeningen van het spijsverteringsstelsel nemen een belangrijke plaats in bij de werkzaamheden van de algemeen kinderarts. Spugen, buikpijn, diarree en obstipatie horen tot de meest gepresenteerde klachten en voeding neemt bij de begeleiding een belangrijke plaats in. Het gamma van mogelijke oorzaken, zeldzame en veelvoorkomende, is groot. Bij deze geheel geactualiseerde derde druk van wat tot nu toe het Werkboek Kindergastro-enterologie heette, is niet alleen de naam veranderd, ook de opzet is gewijzigd. In het Werkboek Kindermaag-darm-leverziekten – de naam volgt de in middels ingeburgerde nieuwe naam voor het subspecialisme – is de gang van zaken in de spreekkamer als uitgangspunt genomen. Het eerste deel is gewijd aan de klachten waarmee de kinderen komen, het tweede deel aan de ziektebeelden (de differentiaaldiagnose), het derde deel bespreekt de diagnostiek, het vierde de therapie, voor zover die nog niet aan bod is gekomen bij de ziektebeelden. Het boek is een rijke bron van informatie over alle aspecten van het vakgebied en vormt een betrouwbare leidraad bij diagnostiek en behandeling. Mede dankzij de literatuuroverzichten kan het boek tevens als opstap dienen voor verdere verdieping.