Young Leaders

36.50

Young Leaders is de naam van een pedagogisch activeringsprogramma voor risicojongeren in kwetsbare wijken. Dit boek doet verslag van een praktijkexperiment met dit programma dat tot doel heeft jongeren tot zelfbewuste personen te maken die verantwoordelijkheid willen nemen in hun wijk. Dat experiment slaagt wonderwel. De jongeren die meedoen bloeien op en ontwikkelen zich tot een positief rolmodel voor andere buurtjeugd.
Young Leaders is methodisch gedetailleerd beschreven en onderbouwd met gedragswetenschappelijke theorieën en een effectstudie. Het boek besluit met een pleidooi voor pedagogisch activerend jeugdbeleid met buurtjeugd in een hoofdrol.
Het boek is bestemd voor een brede kring van professionals, vrijwilligers, managers en bestuurders betrokken bij jongerenwerk, onderwijs, jeugdzorg, sport, politie, arbeidstoeleiding en jeugdbeleid.
Young Leaders is ontwikkeld in coproductie met NJR, een landelijk netwerk voor jongerenorganisaties dat zich inzet voor jeugdparticipatie en peer education.
Sociaal pedagogen Jaap Noorda en Annelieke van Dijk zijn samen met NJR de bedenkers van het Young Leaders programma en zijn er als onderzoekers in alle fasen bij betrokken. Zij zijn beschikbaar voor de pers.