Download uw scoreformulieren hier.

Het boek Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen (Struiksma, Van der Leij, Vieijra, 2018) beschrijft een procedure voor individueel didactisch onderzoek bij leerlingen met problemen met technisch lezen. Hierbij gaat het om leerlingen uit het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs.

Gedurende de procedure worden verschillende toetsen afgenomen, die erop gericht zijn problemen te signaleren, een diagnose te stellen en deze te behandelen.

De bijbehorende scoreformulieren kunt u hieronder downloaden. Ze staan ook als bijlage in het boek. U bent vrij deze voor eigen gebruik te kopiëren.