Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen

24.50

Uitverkocht

Deze 10e druk van Diagnostiek van technisch lezen en aanvankelijk spellen is uitverkocht. Medio juli 2024 verschijnt de 11e geactualiseerde druk.

De scoreformulieren van de 10e druk van DTLAS vindt u hier.

Dit boek beschrijft een procedure voor individueel didactisch onderzoek bij leerlingen met problemen met technisch lezen, leerlingen uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Al sinds 1986 – het jaar waarin de eerste druk verscheen – is dit boek een begrip onder leerkrachten, remedial teachers en intern begeleiders.

DTLAS (zoals het boek in de wandelgangen heet) geeft alle leerlingen een plaats op het onderwijs-continuüm. Daarmee behouden ook de meeste zwakke lezers een positie binnen de groep in plaats van buiten de groep “op een eigen leerlijn” gezet te worden. Het invoeren en gebruiken van begrippen als leerlijn, voldoende en minimum standaard, functionele geletterdheid en planmatig werken helpen daarbij.

In deze druk is de plaats van het aanvankelijk spellen behalve als leerdoel op zich nu explicieter uitgewerkt in de diagnostiek en de behandeling van het lezen.

Ook nieuw in deze druk is een hoofdstuk waarin op basis van de diagnostische procedure de vertaalslag naar behandeling is uitgewerkt. Toetsresultaten worden aan de hand van beslisschema’s omgezet in een plan van aanpak. Ook is uitgewerkt hoe DTLAS gebruikt kan worden bij het evalueren van een behandeling.

Deze tiende, geactualiseerde editie maakt gebruik van de nieuwe in 2017 en 2018 verschenen versies van de Drie-Minuten-Toets en de AVI-toetskaarten van Cito.