Blijvend zoeken naar balans

34.50

Blijvend zoeken naar balans biedt een grondig, maar toegankelijk geschreven overzicht van de geschiedenis van het Nederlandse accountantsberoep. Veel actuele vragen over dit beroep hebben diepe historische wortels. Accountants horen uiteraard hun eigen geschiedenis te kennen, maar vanwege het publiek belang van accountantscontrole is kennis van deze geschiedenis ook voor andere stakeholders van belang.

In dit boek staat het tijdvak 1960-1995 centraal. In deze scharnierperiode vonden belangrijke ontwikkelingen plaats die nog steeds bepalend zijn voor het hedendaagse accountantsberoep: de overgang van een ongereguleerd naar een wettelijk geregeld beroep, de internationalisering van het bedrijfsleven, de vorming van de grote internationale accountantskantoren, automatisering, en de steeds meer gedetailleerde vastlegging van de eisen waaraan verslaggeving en accountantscontrole moeten voldoen. Ook kreeg het accountantsberoep in deze periode voor het eerst te maken met serieuze kritiek vanuit de samenleving.

Het boek bevat tevens een kort overzicht van de geschiedenis tot aan 1960 en een beschouwing over de ontwikkelingen na 1995.

 

 

Kees Camfferman is hoogleraar Financial Accounting aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Luc Quadackers is via zijn onderneming Margila actief als schrijver, bedrijfsjournalist en onderzoeker.