Naar nieuwe welvaart

54.50

Het streven naar meer welvaart vormt een belangrijk doel van de economische politiek. Maar wat wordt er precies met ‘welvaart’ bedoeld? En hoe bereiken we ‘meer welvaart’? In dit boek geeft Frank den Butter een scherpe analyse van de complexiteit van welvaartsbeleving, waarbij hij laat zien hoe persoonlijke voorkeuren en politieke preferenties het streven naar welvaart bepalen.

Naar nieuwe welvaart daagt ons uit om na te denken over hoe we economische groei en welvaart kunnen nastreven op een manier die recht doet aan de complexiteit van onze samenleving en de vele tegenstrijdige belangen daarin. De auteur betoogt dat nieuwe welvaart een brede welvaart is, waarin met alle belangen rekening wordt gehouden – niet alleen met die van de huidige generatie, maar ook met die van toekomstige generaties.

Dit boek geeft een caleidoscopisch beeld van het pad naar nieuwe, inclusieve welvaart. Tegen de achtergrond van een gepolariseerde samenleving en de verruwing van het politieke debat mondt dat uit in een tiental broodnodige, wetenschappelijk gefundeerde richtingwijzers.

 

Frank den Butter is sinds 1988 hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Met zijn publicaties draagt hij al vijftig jaar bij aan het economendebat.