Wat is wetenschap?

47.50

5e herziene en uitgebreide druk

Als je bent opgeleid in de biologie, biomedische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, weet je dan ook wat wetenschap is? Kun je uitleggen wat het betekent dat een bewering ‘wetenschappelijk onderbouwd’ is? Begrijp je waarom bepaalde hypotheses en theorieën in de studieboeken zijn opgenomen en waarom ze beschouwd worden als betrouwbare kennis? Ben je je bewust van allerlei vooronderstellingen die een belangrijke maar vaak verborgen rol spelen? Wat kun je zeggen over de grenzen van wetenschap, of zou je willen stellen dat wetenschap op elke vraag een antwoord geeft? Mag alles wat wetenschappers ontdekken ook worden toegepast?

 

Over deze en andere vragen gaat dit boek. De geactualiseerde herziening van Wat is wetenschap? verbreedt je visie op wetenschap en biedt je een goed inzicht in de wetenschappelijke praktijken van de levenswetenschappen en de geneeskunde.

 

Edwin Koster is als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Filosofie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij publiceert onder meer over academisch onderwijs, film en filosofie, verhaaltheorie en wetenschapsfilosofie.